MMEGS Industrial

MMEGS Electric

MMEGS Studio

MMEGS Studio

A través de l'àrea MMEGS Studio oferim muntatges de proteccions per a maquinària amb perfileria d'alumini i policarbonats a mida; cintes de transport i els seus components i recanvis. Taller lineal de tall de barra.

Serveis que oferim: 

• Adequació de maquinària: L’assessorem i subministrem tot el necessari perquè les seves màquines compleixin amb la normativa de seguretat vigent (RD 1215/97). Tant com a fabricant de les màquines o bé com a usuari de les mateixes.
• Muntatge de tancaments: Disposem de personal capaç de dissenyar-li, fabricar-li i muntar-li tancaments de seguretat, tant perimetrals com en estructures de maquinària.
• Fabricació de cintes de transport: Disposem de personal qualificat per al càlcul, disseny i fabricació de tot tipus de cintes de transport.
• Taller Lineal; tall i subministrament de barra temperada i carrils de guiat lineal: Disposem d'estoc de barres temperades i rectificades així com carrils per al guiat lineal per al seu subministrament i oferim el servei de tall a mida, així com del personal i la maquinària específica per al mecanitzat a necessitat de la seva aplicació.
• Subministrament d'escales a mida amb certificat CE: Disseny i fabricació d'escales d'alumini amb tots els requisits de les normes de seguretat i higiene d'obligat compliment.
• Xarxes d'aire comprimit: Disposem de personal qualificat per al càlcul, disseny i instal·lació de tot tipus d'instal·lacions d'aire comprimit.
• Certificació CE de calderines i instal·lacions d'aire comprimit: Disposem de personal qualificat per al càlcul, disseny i certificació de tot tipus de dipòsits sotmesos a pressió.
• Càlcul i certificació d'instal·lacions d'aire comprimit: Disposem de personal qualificat per al càlcul, disseny i instal·lació de tot tipus d'instal·lacions d'aire comprimit.
• Servei propi de lliurament a domicili: Departament d'expedicions propi amb el qual valorem lliuraments urgents o enviaments particulars.